Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Krachtplaats bij de Maas te Maasmechelen, Belgisch Limburg  Krachtplaats bij de Maas te Maasmechelen, Belgisch Limburg

140 Geschreven in December 2022  

Je vind de krachtplaats tussen de Maasweg en de Maas ten zuiden van de Kikbeek te Maasmechelen  (Zie OpenStreetMap.org).   De Maasweg is niet toegankelijk voor auto's, dus ik had m'n auto geparkeerd vlakbij de Maas op het zuidelijkste puntje waar de Maasweg en de Weg naar Geneuth bij elkaar komen. Vanaf daar was het een klein stukje wandelen.

Vikingkamp Ascloha
De naam Ascloha zou verband kunnen hebben met het naburige Elsloo, dat rond het jaar 1000 als Elisla en rond 1111 als Eleslo in de oude bronnen genoemd word. Elsloo was mogelijk rond 900 samen met Boorsem, Kotem, Stein en Maasmechelen een kroondomein dat de hofhouding van de koning moest onderhouden. Rond het jaar 900 sprak men echter nog niet van Elsloo en Stein, de oudste vermelding van Elsloo stamt van rond 1100 en van Stein na 1200. Dit kroondomein zou voor die tijd mogelijk Ascloha geheten hebben en Elsloo, Stein en Maasmechelen omvat hebben. In het jaar 881 en 882 zouden de Vikingen onder leiding van Deens kroonprins Godfried de Jongere hier een kamp hebben gehad, waarvanuit ze steden, abdijen en kerken in Aken, Leuven, Maastricht en Trier plunderden.
Bij het plaatsje Kotem/Elsloo is tussen andere oude wapens ook één vikingbijl gevonden, die mogelijk in verband gebracht kan worden met een later treffen met Noormannen in het jaar 891.
Deze gevechten met de Noormannen zijn van latere tijd en niet in verband te brengen met het Vikingkamp Ascloha. De historicus Marcel Mestdagh dacht het beruchte Vikingkamp Ascloha op de oever van de Maas bij Maasmechelen gevonden te hebben. Vanuit de lucht was hier een duidelijke cirkelvormige structuur te zien die zou kunnen duiden op dit Vikingkamp. Doch archeologisch veldonderzoek ter plaatse vond niets terug van deze vikingburcht. De cirkelvormige structuur die vanuit de lucht te zien was, bleek een restant te zijn van een rivier-meander die drooggevallen was.
Er zijn wel aanwijzingen dat hier vikingen geweest zijn (er is hier één Odinpin gevonden), doch deze hebben hier dan eerder een korte tussenstop gemaakt, van een vikingkamp dat als uitvalsbasis gebruikt zou zijn, zijn geen sporen gevonden. Waar dit hof Ascloha nu precies gelegen heeft dat later door de Vikingen als basiskamp gebruikt werd is dus onzeker. Een andere locatie in deze regio is een mogelijkheid maar naast Elsloo komen ook Asselt en Arcen naar voren als mogelijke locaties van Ascloha.
 (Bronnen: Mariotti Blz.24-27v.d.Tuuk Blz.195-198, 207v.d.Tuuk op Gjallar.nlVleer Blz.214-215Bru, Laleman & Vermeiren Blz.178-182 (=PDF Blz.182-186)EropuitinLimburg.nlEtymologiebank.nl - ElslooOoitaandeMaas.nl - OdinpinOoitaandeMaas.nl - VikingenPlaatsengids.nlStreekmuseumEsloo.nl  en Wikipedia)Krachtplaats
Zowel Wigholt Vleer en Dick van den Dool als iemand op onze besloten groep rond krachtplaatsen op MeWe.com situeren hier een sterke krachtplaats. Mogelijk waren hier ooit vikingen actief, wat blijkt uit de gevonden Odinpin op deze lokatie en de helderziende waarnemingen van Dick van den Dool, doch het lijkt onwaarschijnlijk dat zich hier het kamp Ascloha bevondt. Uit deze helderziende waar­ne­min­gen kwamen nogal vervelende beelden naar voren en ook op de MeWe groep beschreef men een onprettig aanvoelend krachtcentrum, dat met de loop der tijd wel wat minder negatief bleek te zijn geworden. Eind december 2022 ben ik naar Maasmechelen geweest om deze krachtplaats te bezoeken. Zodra ik vanaf de Weg van Geneuth met de wichelroede de Maasweg op liep, begon deze al naar het krachtcentrum te wijzen. Hier ligt inderdaad een sterk krachtcentrum. Het krachtcentrum voelde voor mij niet negatief aan, mogelijk dat associaties met het vikingkamp Ascloha aan deze negatieve lading bijgedragen hebben. Wellicht lag dit Vikingkamp ergens anders in de buurt van Maasmechelen, dit krachtcentrum bevondt zich echter niet in of bij het Vikingkamp.
Mogelijk dat hier ooit een oude heidense heilige plaats was.  (Zie Vleer Blz.214-215)

Martin Roek