Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Duizendjarige Eik en de Kapel van de Beukeboom, Lummen, Limburg  De Duizendjarige Eik en de Kapel van de Beukeboom, Lummen

122 Geschreven in Januari 2023  

Je vindt de Duizendjarige Eik aan de Dikke Eikstraat in Lummen  (zie OpenstreetMap.org)
en even verderop staat de Kapel van de Beukeboom aan de Beukeboomstraat (OpenstreetMap.org)

Je vind de Duizendjarige Eik in een mooi parkje, met een parkeerplaatsje bij de ingang. Vlakbij het parkeerplaatsje staat de "kleinzoon" van de Duizendjarige Eik, halverwege het parkje komen we een "zoon" van de Duizendjarige Eik tegen om tenslotte bij de Duizendjarige Eik zelf te komen. Men kan echter net zo goed van een "kleindochter" en een "dochter" van de Duizendjarige Eik spreken, aangezien de eik eenhuizig is (tweeslachtig) en zowel vrouwelijke bloemen als mannelijke katjes voortbrengt. De leeftijd van de duizendjarige eik is moeilijk te schatten aangezien de boom hol is, daardoor is zelfs het tellen van de jaarringen niet mogelijk. Hoewel men de hoge leeftijd van 1000 jaar mogelijk acht, denken specialisten dat de boom hooguit 500 jaar oud is. De Duizendjarige Eik of diens grootouder zou sinds de Karolingische periode als gerechtsboom gediend hebben; een Dingplaats. Tegen het einde van de 17de eeuw deed deze locatie nog dienst als terechtstellingsplaats waar men mensen verbrande op een brandstapel die voor hekserij veroordeeld waren. Deze plek staat daarom in de buurt ook bekend als "Het Verbrand".
 (Bronnen: Belgiumview.comBomenwereld.nlhetReestdal.nlOnroerendErfgoed.beYouTube videoWereldboom.org  en Wikipedia)Kapel van de Beukeboom
Lang voordat hier een kapel gebouwd was stond hier een oude Beukeboom; een koortsboom waar mensen heen gingen voor genezing. Om dit heidense heiligdom te kerstenen "verscheen" er een Mariabeeldje in de holte van de oude Beukeboom. Nadat het beeldje verdwenen was, plaatste men een Mariabeeld vanuit een naburige kerk in een vergrote holte in de oude Beukeboom. Hierdoor kwamen er veel pelgrims naar de oude Beukeboom en bleven er wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Er werd veel geld aan het heiligdom geofferd waarmee men in 1641 besloot een kapelletje bij de oude Beukeboom te bouwen. De oude Beukenboom werd gekapt en houtsplinters van de oude boom konden worden meegenomen door pelgrims en men maakte Mariabeeldjes van de oude heilige boom. Met het verdwijnen van de heilige boom verdwenen ook de wonderbaarlijke genezingen. Het albasten Mariabeeld uit 1425 dat eerst in de oude Beukeboom stond, staat heden nog altijd in de Kapel van de Beukeboom. De kapel ligt op het hoogste punt van de gemeente Lummen op 60 meter boven de zeespiegel. In het parkje achter de Kapel van de Beukeboom is een andere monumentale Beukeboom te vinden, die verkozen werd tot boom van het jaar in 2018.
 (Bronnen: CGconcept.beOnroerendErfgoed.be  en Wikipedia)

Krachtplaatsen
Op 4 januari 2023 ben ik naar lummen geweest om de locatie van de heilige bomen te bezoeken. Bij de Kapel van de Beukenboom stond dat deze dagelijks geopend was, doch de kapel bleek gesloten. Ook het terrein rond de kapel was niet toegankelijk. Ik vond toch een manier om het terrein te betreden en even rond de lopen en foto's te maken om deze oude heidense heilige plaats op me in te laten werken. Vervolgens ben ik hier met de wichelroede gaan rondlopen, die al van grote afstand in de richting van de toren van het kapelletje wees. Het oude krachtcentrum bleek bij het torentje te liggen, mogelijk dat op die plaats de oude heilige Beukeboom gestaan heeft.
In het parkje rond de oude Duizendjarige Eik even verderop kan je in alle rust een korte wandeling maken. Er staat ook een uitkijktorentje waar vanuit je een schitterend uitzicht hebt op de wijde omgeving. Toen ik met de wichelroede ging rondlopen bleef deze waar ik ook liep in het parkje in de richting van de Duizendjarige Eik wijzen. De oude boom staat op een sterk krachtcentrum! Bij de boom staat een bankje alwaar je rustig even kan gaan zitten voor een meditatie om het krachtcentrum op je in te laten werken. Je kan hier ook in alle rust in je eentje of met een groepje een ritueel doen bij de oude heilige Eik. Ik kan een bezoekje aan de Duizendjarige Eik dan ook zeer aanbevelen!  (zie ook: Geysen Blz.78).

Martin Roek