Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Quintinuskathedraal, Hasselt, Limburg  Quintinuskathedraal, Hasselt

176 Geschreven in Januari 2023  

De Quintinuskathedraal ligt aan de Kortstraat / Vismarkt in Hasselt  (Zie OpenStreetMap.org).

De plaatsnaam Hasselt zou van het woord "Hasaluth" stammen, wat hazelaar betekent. In de zevende eeuw van onze jaartelling zou er al een houten kerkje bij een bron in een hazelaarsbos gestaan hebben, omgeven door eenvoudige houten hutjes voor de pelgrims. Met de groei van deze gemeenschap ontstond zodoende Hasselt rondom een kerkje dat op een gegeven moment te klein werd. In de elfde eeuw begon men met de bouw van een stenen kerk. De oudste delen van de huidige kathedraal bevinden zich bij de toren; de onderbouw bestaat uit twee meter dikke muren van ijzersteen gebouwd in de elfde eeuw. Vlak naast de oude toren bevindt zich een kapelletje met een doopvont  (wanneer je voor de kerktoren staat aan de rechterkant, de meest zuidelijke hoek van de kerk). In de sacristie achter het priesterkoor bevondt zich een oude put die mogelijk teruggaat tot een bronput uit voor-christelijke tijden. In de loop van de twaalfde eeuw werd de kerk vergroot met zijbeuken en in de dertiende eeuw bouwde men de eerste zijaltaren. Hasselt werd een welvarende stad zodat men in de veertiende eeuw begon met de (ver)bouw van de kerk in een gotische stijl. In het begin van de zestiende eeuw werd de kooromgang gebouwd, waaraan later de verschillende kapellen gebouwd werden. Cois Geysen schrijft dat de Sint-Brigitta kapel evenals de toren een sterke energie heeft en trekt hieruit de conclussie dat dit mogelijk teruggaat tot een voor-christelijke godinnen verering. Dit lijkt mij echter wat onwaarschijnlijk aangezien de Brigitta kapel pas na de zestiende eeuw gebouwd is en in eerste instantie aan Sint-Jacob gewijd was en pas later aan Sint-Brigitta van Kildare.  (Bronnen: Geysen Blz.90-91Hasel.beOnroerendErfgoed.be,  Wikipedia: Hasselt en Quintinuskathedraal)Krachtplaats
Begin januari 2023 ben ik naar Hasselt geweest en heb ik de Quintinuskathedraal bezocht. Ik heb eerst in- en rond de kathedraal rondgelopen zodat ik foto's kon maken en de sfeer van de omgeving op me in kon laten werken. Tijdens m'n ronde rond de kerk met de wichelroede wees deze continue naar de toren en gaf daar het krachtcentrum aan. Zowel Wigholt Vleer als Cois Geysen situeren een krachtcentrum bij de toren. Volgens Cois Geysen zou op de locatie van de Quintinuskathedraal in voor-christelijke tijden een broncultus geweest kunnen zijn  (Zie Geysen Blz.90-91  en  Vleer Blz.212).
Gezien de lange geschiedenis van de kerk op deze locatie vanaf de zevende eeuw, lijkt het zeer waarschijnlijk dat men hier een heidense heilige plaats gekerstend heeft door deze te vernielen en er een kerk voor in de plaats te bouwen.
Deze heilige plaats heeft dus mogelijk een nog langere, voor-christelijke geschiedenis, een zeer oud krachtcentrum dus! In de kathedraal kan je rustig zitten voor een meditatie om dit krachtcentrum op je in te laten werken. Aanbevolen om eens te bezoeken wanneer je in Hasselt bent!

Martin Roek