Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Apollokapel in Guigoven, Limburg  Apollokapel in Guigoven

224 Geschreven in Januari 2024  

Je vindt de Apollokapel aan de Kasteelstraat in Guigoven  (Zie OpenStreetMap.org).

Rond 1200 stond hier een stenen parochiekerk gebouwd in de Romaanse bouwstijl, die vooraf gegaan is door een kerkje gebouwd van hout en leem. Rond 1800 was deze kerk in een dusdanig vervallen staat dat deze gesloopt werdt. Op de lokatie van het priesterkoor bouwde men in 1880 het huidige kerkhofkapelletje. Van de oude parochiekerk is een 'heidens godsbeeld', mogelijk Apollo, in de nieuwe kapel boven de deur ingemetseld. Een verhaal verteld dat tot zeker in de negentiende eeuw kinderen die de communie gedaan hadden stenen naar dit beeld kwamen gooien ten teken van het afzweren van de heidense goden als onderdeel van hun eerste communie. Vreemde gewoonte dat men andere religie's op een dergelijke negatieve manier incorporeert in de eigen religie.
Het zou mooi zijn wanneer hier veel offertjes aan Apollo gedaan zouden worden, ik zou deze kapel omdopen tot de Apollokapel.
In en rond het grafkapelletje vinden we grafstenen van Jan van Opleeuw (1296), Hendrik van Guigoven (1346), Hendrik Sulet en zijn vrouw Anna van Guigoven (rond 1500) en Jan van Printhagen (1519). De oude parochiekerk werd rond 1800 gesloopt, de kern van het dorp verschoof rond 1740 zodat rond 1850 de nieuwe kerk enkele honderden meters verderop gebouwd werd.
 (Bronnen: OnroerendErfgoed.be,  Wikipedia: GuigovenKerkhofkapel  en Quintiniskerk)

Krachtplaats
Zaterdag 6 januari 2024 ben ik naar Guigoven geweest om de Apollokapel te bezoeken. Ik laat de omgeving altijd eerst op me inwerken door er rond de lopen, de sfeer te proeven en foto's te maken. De sfeer voelde goed aan en toen ik de wichelroede erbij pakte wees deze direct in de richting van het kapelletje. Aan de zijkant van het kapelletje staat een bankje waar men rustig even kan gaan zitten voor een meditatie. Het kapelletje bevindt zich buiten het dorp zodat je ook in alle rust eventueel een ritueel kan doen of een offertje kan geven aan de voorouders en natuurspirits die met deze locatie verbonden zijn. Gedurende vele eeuwen heeft Apollo hier veel (negatieve) aandacht gekregen. Het kapelletje is nu beschermd dus men zal geen stenen meer mogen gooien naar dit oeroude beeld. Laten we elkaars religie's toch positief bejegenen en breng hier een offertje aan de God Apollo.

Martin Roek