Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Grafkapel Rutten, de oude Lambertuskerk in Geistingen, Belgisch Limburg  Grafkapel Rutten, de oude Lambertuskerk in Geistingen

282 Geschreven in januari 2024  

De Oude Lambertuskerk stond op de lokatie van de huidige Grafkapel Rutten aan de Pastorijstraat in Geistingen  (Zie OpenStreetMap.org)

De kapel bevindt zich in een zijstraat van de Vroenhof waar de huidige Lambertuskerk te vinden is.
Zoals op de foto's hiernaast te zien is bevondt de kapel zich in erbarmelijke staat en was men druk bezig met herstelwerkzaamheden.
In de achtste eeuw stond op de lokatie van de kapel aan de Pastorijstraat een kerk; de Oude Lambertuskerk.
We vinden in 1711 en 1763 al meldingen dat de Oude Lambertuskerk in slechte staat verkeerde. In 1839 werd de Oude Lambertuskerk grotendeels gesloopt, men wou op dezelfde lokatie een nieuwe kerk bouwen doch tijdens de bouwwerkzaamheden storte een deel van de oude en van de nieuwe kerk in.
Men besloot de nieuwe kerk op een andere lokatie te bouwen. Van de Oude Lambertuskerk bleef alleen het priesterkoor bewaard, deze werd verbouwd om gebruikt te worden als de St. Barbara­kapel.
De in Geistingen geboren Bisschop Rutten wou de St. Bar­bara­kapel echter gaan gebruiken als persoonlijke grafkapel voor hemzelf en zijn broer en kreeg daar in 1905 toestemming voor. In 1927 stierf de bisschop en werd hij in de grafkapel bijgezet, sindsdien staat de kapel bekend als de Grafkapel Rutten.
 (Bronnen: OnroerendErfgoed.be - GeistingenOnroerendErfgoed.be - GrafkapelOnroerendErfgoed.be - Parochiekerk  en Wikipedia)

Krachtplaats
Donderdag 4 januari 2024 ben ik naar Geistingen geweest om de grafkapel te bezoeken. Hoewel deze er vrij troosteloos bij stond had deze desondanks al vanaf enige afstand een zekere aantrekkingskracht. De wichelroede wees direct in de richting van de kapel. Gezien de geschiedenis van de Oude Lambertuskerk en hoe de kapel er nu bij staat, zou je haast denken dat deze krachtplaats en/of de natuurspirits hier geen gebouwen dulden. Wellicht dat ik hier over een jaar weer eens naar toe te gaan om te kijken hoe de kapel er dan bij staat. Het krachtcentrum voelde goed aan, wanneer alle hekken weg zijn zou je hier in alle rust kunnen mediteren en het krachtcentrum op je in kunnen laten werken.

Martin Roek