Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De verloren steencirkel van Diepenbeek, Limburg (BE)  De verloren steencirkel van Diepenbeek

217 Geschreven in Januari 2022     


De steencirkel stond aan de Kruisveldstraat achter nr.25 in Diepenbeek  (Zie OpenStreetMap.org).

Dinsdag 4 Januari 2022 ben ik wezen kijken bij de Kruisveldstraat in Diepenbeek, op zoek naar sporen van een steencirkel. Helaas ontbrak ieder spoor van deze oeroude steencirkel, zelfs het informatiebord was onvindbaar. In Diepenbeek bleken meerdere steencirkels te zijn gevonden. Rond 1860 op het Kapelveld, waar men een kapel op de lokatie had gebouwd om deze te kerstenen. Uit de beschrijvingen lijkt het hier om een dolmen te gaan die omgeven was door een steencirkel met twee rijen menhirs als toegangsweg. Zowel deze kapel als de steencirkel zijn inmiddels verdwenen. Een kilometer verderop was er een tweede steencirkel gevonden op het Tombeveld.
 (Beidde velden lagen tussen de Bouquetstraat, Tomstraat en Keizel in Diepenbeek - zie Openstreetmap.org).
Beidde velden worden heden doorsneden door de snelweg Antwerpen-Luik. De stenen moesten wijken voor landbouwgrond, enkele stenen werden afgevoerd, o.a. naar het Koninklijk Atheneum in Hasselt en andere stenen werden bij de wegenbouw gebruikt.

In 1979 vond men een derde steencirkel van menhirs aan de Kruisveldstraat. Men had plannen om deze lokatie te restaureren doch enkele jaren later was alles overwoekerd door het groen en getuigde enkel nog een informatiebord van het feit dat hier een bijzondere steencirkel stond. Enkele stenen zouden bovendien in voortuintjes beland zijn en anderen verdwenen weer onder een laag grond. Ik las hier en daar dat er mensen op de steencirkel afkwamen die hier rituelen deden, waar de burgemeester en andere inwoners van Diepenbeek niet zo gelukkig mee waren, zodat ze deze stenen liever zagen verdwijnen.  (Bronnen: Geysen Blz.98 en 184-186Bewicked.beOnroerenderfgoed.beToverlevenaar.Cultu.be  en  Wikipedia).Krachtplaats
Dinsdag 4 Januari 2022 ben ik naar Diepenbeek geweest op zoek naar de steencirkel bij de Kruisveldstraat. Hiervan was geen spoor te vinden. Ik ben toen in de straat met de wichelroede gaan lopen, deze reageerde wel bij het door groen overwoekerde terrein, doch daar werd ik verder niet wijzer van. Het was ontoegankelijk en er was niets te zien. Heel jammer dat deze bijzondere steencirkel en krachtplaats blijkbaar verloren is gegaan.

Martin Roek