Willibrord en Bonifatius

Fibulareeks 28

Dr. P.P.V. van Moorsel

112 Blz., ISBN 978 90 2283 0307     
Uitgeverij Fibula - van Dishoeck, 1968     


"754 Bonifatius te Dokkum vermoord." Hoe vaak heeft deze zin niet weerklonken in de school. Het bleef echter een dood jaartal in een rijtje. Maar wat was de achtergrond van de Angelsaksische missionarissen, die met Willibrord en Bonifatius als leiders er met Frankische hulp in slaagden het Christendom in de Lage Landen te verbreiden, ondanks het felle verzet van de Friese koning Radboud? Hoe kwam het, dat het christelijk geloof verbreid werd vanuit Engeland en Ierland en niet vanuit Rome, waar men tot die tijd nog maar nauwelijks in onze streken en haar bewoners geïnteresseerd was?
Dr P.P.V. van Moorsel volgt de beide predikers bij hun tochten naar de heidenen, hun kerkenbouw en hun pogingen om de reeds toen bestaande geschillen tussen de paus en de Frankische koning - tussen kerkelijk en wereldlijk gezag - bij te leggen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de rol die Willibrord en Bonifatius tot op de huidige dag in het geestelijk leven zowel van katholieken als protestanten spelen.

P.P.V. van Moorsel werd in 1931 geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Warmond en zette na zijn priesterwijding zijn studies te Rome voort, waar hij in 1962 het licentiaat behaalde aan het instituut voor christelijke archeologie. Twee jaar later promoveerde hij aldaar aan de Gregoriaanse Universiteit in de kerkgeschiedenis op Rotswonder of Doordocht door de Rode Zee / De rol en betekenis van beide in de vroeg-christelijke letteren en kunst ('s-Gravenhage 1965). Thans is dr Van Moorsel als wetenschappelijk medewerker voor christelijke archeologie verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina