Wieuwerd en zijn historie

- De merkwaardige grafkelder
- De geschiedenis der Labadisten
- Het leven van Anna Maria van Schuurman

Jacob Hepkema

88 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave in eigen beheer, eerste druk 1896, tiende bijgewerkte druk     


De eerste druk van dit werkje verscheen in 1896, als overdruk van een serie artikelen in het "Nieuwsblad van Friesland", geschreven door de Heer Jacob Hepkema.
Het mocht zich voortdurend in grote belangstelling verheugen, zodat regelmatig een nieuwe druk ter perse gelegd moest worden.
Deze tiende druk is geheel bijgewerkt. De oorspronkelijke, gemoedelijke stijl van de schrijver is zoveel mogelijk behouden. Men zoeke in dit werkje geen wetenschappelijke beschouwingen; het beoogt niet anders dan om allen, die in het dorp Wieuwerd en zijn historie belang stellen, op populaire, doch zo volledig mogelijke wijze in te lichten.
Wij vertrouwen, dat het ook in zijn nieuwe gestalte aan dit doel zal beantwoorden en houden ons voor nuttige opmerkingen en aanvullingen gaarne aanbevolen.


(Bovenstaande tekst komt van het voorwoord in het boekje)     


Terug naar de vorige pagina