Van Ægir tot Ymir

Personages en thema´s uit de Germaanse en Noordse mythologie

Paula Vermeyden i.s.m. Arend Quak

261 bladzijden, ISBN 90 6168 661 X     
Uitgeverij SUN, 2000     


Van de Germaanse volkeren hebben de Scandinaviërs - onder wie begrepen de IJslanders - zich het langst kunnen onttrekken aan de kerstening. Hun eigen schare van goden, helden, reuzen en andere mythische wezens is in die landen in levendige herinnering gebleven en heeft haar neerslag gevonden in de Edda´s en andere verhalen: de Asen en de Wanen, Wodan/Odin, Donar/Thor, Freyr, Freyja en vele anderen.

Paula Vermeyden, specialiste in de (Oud-)IJslandse letterkunde, en Arend Quak, specialist op het gebied van het Oudgermaans, bieden in de bekende A-Z-formule een alfabetisch geordend tableau van deze wondere verbeeldingswereld.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina