Tussen Vecht en Eem

Tijdschrift voor regionale geschiedenis

68 Blz., ISBN onbekend     
Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem, Maart 2010, Nr.1     


In dit tijdschrift o.a. uitgebreid artikel (Blz.20-30) van Harry van der Voort over "De Sint-Vituskerk op het Sint-Janskerkhof te Laren"

Jaap Groeneveld schreef een interessant artikel "De doodwegen naar het Sint-Janskerkhof, Mythes rond het begraven in het Gooi", te lezen van Blz.35 t/m 51.


Het tijdschrift is te downloaden van: TussenVechtenEem.nl


Terug naar de vorige pagina