Swifterbant

Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden

Redactie:  W. Prummel,  J.P. de Roever  en  A.F.L. van Holk

139 Blz., ISBN 9789492444097     
Barkhuis, 2016     


Er was tot nu toe geen boek beschikbaar voor het brede publiek over de Swifterbantcultuur (5000-3400 voor Chr.). En dat terwijll deze cultuur op de overgang van jagen-verzamelen naar akkerbouw en veeteelt uiterst belangrijk is binnen de Nederlandse archeologie. Deze cultuur is met name in Flevoland sterk vertegenwoordigd en draagt dan ook de naam van een plaats in de provincie Flevoland. De mensen van de Swifterbantcultuur waren echte pioniers die een milieu op de grens van land en water opzochten om in te leven. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Zes experts schreven in totaal tien hoofdstukken over de Swifterbantcultuur. Het boek gaat in op de weerklank van de Swifterbantcultuur in Flevoland, op hoe de mensen hier leefden, op de grafcultuur, het aardewerk, vuurstenen en stenen werktuigen, hangers, houten voorwerpen, flora en fauna en bespreekt een dag uit het leven van Swifterbanters in Flevoland. Daarnaast komen vondsten van de Swifterbantcultuur elders in Nederland aan bod. Alle inwoners van Nederland verdienen het op een toegankelijke wijze over deze belangrijke cultuur geïnformeerd te worden. Het boek zal bijdragen aan het imago van Flevoland bij het algemene publiek buiten de provincie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina