Swifterbant-aardewerk

Een Analyse van de Neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e Millennium voor Christus

J.P. de Roever

201 Blz., ISBN 90 807390 5 7     
Uitgeverij Groningen archaeological studies, 2004     


Rond 1970 vonden archeologen bij het dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Destijds stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en er was een landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen.

Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Later, in de Nieuwe Steentijd, gingen de bewoners op de oeverwallen langs de kreken wonen, op plaatsen die voor visvangst gunstig waren. Deze mensen namen akkerbouw en veeteelt over van boerengemeenschappen in zuidelijker streken, al hielden zij tevens vast aan traditionele middelen van bestaan als jacht, visvangst en verzamelen. De winterse omstandigheden waren zo nat en drassig, dat men alleen van het voorjaar tot de herfst in de 'Swifterbantse' nederzettingen gewoond kan hebben. Bij transport zullen kano's gebruikt zijn.

Nieuw in de materiële cultuur is ook de vervaardiging van aardewerk, het hoofdonderwerp van deze studie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Dit boek is gratis te downloaden van www.RUG.nl


Terug naar de vorige pagina