De Sint-Servaaskerk te Maastricht

Bijdragen tot de kennis van de symboliek en de geschiedenis
van de bouwdelen en de bouwsculptuur tot ca.1200

Aart J.J. Mekking

390 Blz., ISBN 90 6011 339 X     
Uitgeverij De Walburg Pers, 1986     


Het boek dat Dr. A.J.J. Mekking over de Sint-Servaas schreef, is in menig opzicht een bijzonder boek, dat zowel de deskundige als de geïnteresseerde leek zal kunnen boeien. Het is de eerste keer dat in Nederland een geheel boekwerk werd gewijd aan de symbolische betekenis van de architectuur van één gebouw. De oudste nog zichtbare gedeelten van de kerk, die in de 11e en 12e eeuw tot stand kwamen, worden systematisch van oost naar west behandeld. Van elk deel van het gebouw, de koorpartij, de dubbelkapel van het kapittel, het schip en de westbouw, wordt uiteengezet met welke bedoeling de toegepaste bouwvormen werden gekozen. In het laatste hoofdstuk, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de westbouw, wordt een geheel nieuwe verklaring gegeven voor de meeste scènes die men op de kapitelen kan aantreffen. Omdat de interpretatie van het symbolische gebruik van architectuur ondenkbaar is zonder een uitvoerige vergelijking met gebouwen elders en zonder de kennis van tal van uiteenlopende historische gegevens, heeft het boek nog veel meer te bieden dan een verhelderend relaas over de keizerlijke grafkerk van de 'huisheilige' van Karel de Grote.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina