Het Romeinse Castellum te Utrecht

Studies in Prae- en Protohistorie 3

Eindredactie T.J. Hoekstra en S.L. Wynia

191 Blz., ISBN 90 71366 16 2     
Uitgeverij Broese Kemink, 1989     


Waren er 1900 jaar geleden Spaanse soldaten in Utrecht?

Vanaf het jaar 47 na Chr. lag er op de plaats van het huidige Domplein te Utrecht een Romeins fort: Traiectum. Samen met een hele reeks andere vestingen langs de Rijn diende het ter verdediging van de noordelijke grens van het Romeinse Rijk tegen invallen van buiten.
In 1929 werden de eerste systematische opgravingen in dit Romeinse fort, het castellum, uitgevoerd. Het laatste grote onderzoek vond in 1949 plaats. Tot nu toe was het moeilijk een goed overzicht over de resultaten van al dat werk te krijgen. In die behoefte voorziet dit boek.
Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de positie van Traiectum in het Romeinse Rijk en in het systeem van zijn grensverdediging behandeld. Verder wordt uitvoerig de ontwikkeling van het fort vanaf zijn stichting in het jaar 47 tot het wegtrekken van de Romeinse troepen in ca 270 geschetst. Ook wordt daar uit de doeken gedaan dat men zich al vanaf de middeleeuwen met het vraagstuk van Romeins Utrecht heeft beziggehouden: sommigen geloofden er wel in, anderen niet. De opgravingen hebben het definitieve antwoord gegeven!
Het tweede deel beschrijft in detail de resultaten van de opgravingen tussen 1936 en 1949.
In het derde deel komen de vondsten aan de orde. Daaruit blijkt dat de soldaten in Traiectum hun gebruiksvoorwerpen van verre betrokken. Ze maakten weinig gebruik van "inheemse" waar. Uit de stempels op de dakpannen, die de verschillende legeronderdelen zelf vervaardigden, blijkt, dat er een tijd geweest is dat Spaanse infanteristen in Traiectum gelegerd waren.
Een uitgebreide literatuurlijst en samenvattingen in het Engels en in het Duits besluiten het boek.
Zestig jaar na de eerste opgravingen op het Domplein bestaat nu de mogelijkheid volledig kennis te nemen van het Romeinse verleden van Traiectum-Utrecht.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina