Roermond

Biografie van een stad en haar bewoners

Peter Nissen & Hein van der Bruggen

659 Blz., ISBN 978 90 8704 192 2     
Uitgeverij Verloren, 2014     


Bij de plek waar de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting die in het begin van de dertiende eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond. Roermond werd een centrum van lakenhandel en maakte deel uit van het Hanzeverbond. Te beginnen met de grafelijke Munsterabdij vestigde zich een groot aantal kloosters in de stad. In de zestiende eeuw werd Roermond bisschopsstad en hoofdstad van het Spaans gebleven deel van Gelre. In de negentiende eeuw ontwikkelde de stad zich tot een vroeg centrum van industriële bedrijvigheid, tot een onderwijsstad en - met de ateliers van architect Cuypers - tot een centrum van kerkelijke kunst. In de twintigste eeuw slaagde de stad erin een aanzienlijk deel van haar monumentale karakter te behouden en tegelijkertijd een moderne vestigingsplaats voor industrie en handel te worden.

Deze integrale stadsgeschiedenis van Roermond beschrijft de wisselwerking tussen de plek en de mensen die er leefden: een biografie van een stad en haar bewoners.

Maaslandse Monografieën Grote Serie Deel 12


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina