Prins onder Plaggen

Vorstengrafheuvels op de Maashorst bij Oss
Quadrant n°.1

Evert van Ginkel
Richard Jansen, David Fontijn, Harry Fokkens

71 Blz., ISBN 978 90 8890 035 8     
Uitgeverij Sidestone Press, 2009     


Eenvoudige boeren met wat akkers en koeien, mensen die min of meer gelijk waren aan elkaar en vreedzaam leefden. Dat is het beeld dat de meeste opgravingen ons bieden van de prehistorische samenlevingen in Nederland. Maar dat is schijn: ook toen waren er statusverschillen en had de één meer macht dan de ander. Een treffend voorbeeld is de periode rond 600 voor Christus, de Vroege IJzertijd. In het Nederlandse rivierengebied leefden toen mannen die contacten hadden met beschavingen in Midden-Europa en van daar kostbare en pretigieuze voorwerpen wisten te verkrijgen. De 'Vorst van Oss' is de bekendste van deze exclusieve groep.

Recent onderzoek van het bijna vergeten grafveld van Zevenbergen bij Oss heeft aangetoond dat de Vorst minstens twee gelijkwaardige tijd- en streekgenoten had. Eén van hen is de hoofdpersoon van dit boek. Lees hoe archeologen het geheim van zijn uit plaggen opgebouwde graf stukje bij beetje ontrafelen, en welke vragen er voor hun opvolgers overblijven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina