Overijsselsch Sagenboek

met 9 houtsneden van Nico J.B. Bulder

Jacques R.W. Sinninghe

352 Blz., ISBN 9789003910905     
Uitgeverij W.J. Thieme & Cie, 1936     


Overijsels´ sagen waren nog nooit verzameld. Er verscheen op dit gebied slechts één boekje van Josef Cohen, dat een viertal sagen bevatte. Overigens lag het materiaal in boeken, tijdschriften en almanakken verspreid. De ook uit literair oogpunt opmerkelijke balladenbundel van Mej. Cato Elderink "Oet et Laand van Aleer" en J.J. van Deinse´s "Uit het Land van Katoen en Heide" mogen hierbij niet onvermeld blijven.

Een oproep in de gewestelijke bladen, die met de meeste bereidwilligheid door de directies werd opgenomen, vonden bij velen gehoor. Menige sage gewerd mij op deze wijze en een woord van dank aan deze medewerkers is hier zeker op zijn plaats.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina