Oud-Wolfheze, kerspel en dorp

Een reconstructie

Henk Jansen

124 Blz., ISBN 978 90 9023 622 3     
Uitgave in eigen beheer, 2008     


De auteur is in Wolfheze geboren (1938) en getogen. Hij heeft gedurende het grootste deel van zijn loopbaan gewerkt in de pharmaceutische industrie en funkties vervuld - Strategic Product Manager, International Licensing Director - in het overgangsgebied van wetenschap en commercie.

Het is zijn ambitie om de lange en tot nu toe nauwelijks onderzochte geschiedenis van Oud-Wolfheze te beschrijven en een aanzet te geven tot breder en dieper onderzoek ter zake door andere amateurs en door professionals.

Eerder schreef hij over het Stratius Rondeel en over de naam Wolfheze (Schoutambt en Heerlijkheid 4/2003 en 3/2004 van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum).
In het voorjaar van 2005 bracht hij in een beperkte oplage een oriënterend onderzoek uit getiteld "De kerk van Oud-Wolfheze ca.1000-1625".


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Het boek is online te lezen op: Archive.org


Terug naar de vorige pagina