Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting

Met een editie van de stadskeur van 11 november 1298
(Latijnse tekst en vertaling in het Nederlands)

G.P. Alders, J.G. Kruisheer, A. Schweitzer, J. van Venetien

72 Blz., ISBN 90 6550 582 2     
Uitgeverij Verloren, 1998     


Naar de wijze waarop Beverwijk zich in de middeleeuwen van een agrarische tot een stedelijke nederzetting ontwikkelde, is betrekkelijk weinig onderzoek verricht. Daar komt bij dat de auteurs die zich tot dusver met het vraagstuk hebben beziggehouden, tot conclussies kwamen die recht tegenover elkaar staan. H.J.J. Scholtens en J. van der Linden sr. gingen bij hun studies uit van de oorkonde van 11 november 1298 waarbij graaf Jan I van Holland de inwoners van de nederzetting een stadskeur verleende. Dat omvangrijke stuk bevat tal van bepalingen aangaande het bestuur en de regelgeving, de handhaving van de openbare orde, de rechtspraak, het erfrecht, het verbintenissenrecht, de economie en de verplichtingen van de burgers tegenover de stadsheer en hun eigen gemeenschap. Door het bezit van die keur onderscheidde Beverwijk zich voortaan juridisch van het omringende platteland. Het kon zich nu met recht stad noemen.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van het boek)     


Terug naar de vorige pagina