Lochem Historie <1815

Over Lochem - Een gepijnigde stad - I

Focko De Zee & Wout Klein

96 Blz., ISBN 978 94 6249 4926 46     
Uitgeverij Walburg Pers, 2018     


Lochem als stad is bijzonder. Met een nog heel herkenbare middeleeuwse kern en een roemruchte, maar voor velen onbekende geschiedenis. Lochem als gemeente is bijzonder. Veel landgoederen in een zeer afwisselende natuur. Met eigenzinnige en initiatiefrijke mensen. Deze serie gaat Over Lochem. Over zijn historie van vóór en van na 1815 (deel I en II), over hoe het is belegerd (deel III), over zijn kastelen (deel IV) en over zijn meest markante mensen (deel V). Vijf rijk geïllustreerde boeken over Lochem. Die horen toch zeker in iedere Lochemse boekenkast!

De eerste twee delen Lochem * Historie <1815 (1) en Lochem * Historie >1815 (2) gaan over Lochems geschiedenis in al haar facetten, vanaf de oertijd tot 1815 en van 1815 tot in het heden. Over het ontstaan van een hof tussen berg en Berkel; over wonen en welzijn, handel en nijverheid; over cultuur, en onderwijs, stadsontwikkeling en schaalvergroting. Het gaat over geschiedenis, maar eigenlijk gaat het over het ontstaan van het Lochem van nu. Daarover valt zoveel te vertellen dat we voor deze geschiedenis twee delen hebben uitgetrokken.

Over de auteurs
Focko De Zee heeft vele lezingen gehouden over (groot) Lochem. In deze serie voegde hij veel van zijn materiaal samen en combineerde dat met ander materiaal tot een compleet beeld.
Wout Klein was hoofdredacteur van de Lochemse Canon en heeft het deel Markante Mensen en de beeldredactie voor zijn rekening genomen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina