Dat Leven van Kunera

Dat Leven ende die Passie ende Verheffinghe vander heyliger maget sinte Kunera die in die stad van Rhenen rustende is.   Mer haer tekenen ende mirakelen die gheschiet sijn ende noh dagelicx geschien die god gedaen heeft doer die heylighe Maghet Sinte Kunera

J. Combrink

52 Blz., ISBN 90 9002 280 5     
Uitgave: Historische Vereniging Oudheidkamer     
Rhenen en omstreken, 1988     


In vele opzichten is "Dat leven van Kunera" een zeer bijzonder boekje, vooral om de zeldzaamheid: er bestaat slechts één enkel exemplaar van dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage bevindt. Uit een jaartal genoemd in het boek, nl. 1515, mag men concluderen, dat het kort nadien is samengesteld en dan voor een groter publiek om dienst te doen als een soort reisgids, als een prospectus voor de pelgrims, maar ook als een aabeveling om ´die stad van Rienen´ te bezoeken.
In 1902 gaf de uitgever Martinus Nijhoff er een reprint van uit, een boekje, dat momenteel vrij zeldzaam is en voor deze tijd nog moeilijk te lezen.
Deze uitgave is getranscribeerd, van annotaties en een inleiding voorzien door J. Combrink


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina