Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop

Archeologische Monumenten in Nederland - 11

H.J. Reusink

40 Blz., ISBN 90 6255 367 2     
Uitgeverij Terra / R.O.B., 1988     


Dit gidsje gaat in de eerste plaats over een groep van zes prehistorische grafheuvels. Zij liggen dicht bij elkaar op de Zuilensteinsche Kop in de buurt van Leersum in de provincie Utrecht. De Zuilensteinsche Kop is één van de toppen van de Utrechtse Heuvelrug, die bij Rhenen begint en zich vandaar in noordwestelijke richting voorzet tot in het Gooi, om bij Muiden aan het IJsselmeer te eindigen. De top waarop de grafheuvels liggen, bevindt zich ongeveer 45 meter boven NAP. De zes grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop waren in de loop der eeuwen nogal in verval geraakt. Thans, na hun herstel, prijken zij weer in oude luister. Toen zij nog nieuw waren, zagen zij er vermoedelijk niet veel anders uit dan nu. Ondertussen is ook de restauratie van hun soortgenoten in de omgeving voltooid.
Dit gidsje biedt de gelegenheid vele grafheuvels te ontmoeten. Het bevat namelijk achterin een wandelroute door een streek waar zij in grote getale voorkomen: het gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug tussen Maarn en Rhenen.


(Bovenstaande tekst komt uit de inleiding van het boek)     


Terug naar de vorige pagina