Het Kasteel van Egmond

Een schets van de ontwikkeling van het slot 'Slot op den Hoef'

Arnold C.M. Burger

112 Blz., ISBN 978 90 6455 597 8     
Uitgeverij Pirola 1988, tweede druk 2008     


Egmond bestaat, zoals veel goede dingen, uit drie delen en wel uit drie verschillende dorpen. Egmond aan Zee is daarvan het grootste en meest wereldse. Egmond-Binnen is de plaats waar eeuwenlang de beroemde Abdij zijn zetel had en waar ook in onze tijd enkele kloosters zijn gevestigd. In Egmond aan den Hoef zetelde het gezag, eerst in handen van Heren, later door Graven uitgeoefend.
Wereldlijk gezag laat zich graag gelden, wil tonen wat het waard is. Zo werd aan de voet van de duinen, in het zicht van de Abdij, een sterkte gebouwd. Deze sterkte zou uitgroeien tot één van de machtigste kastelen van dit deel van Nederland. Slechts afbeeldingen zijn bekend van het kasteel in verval, maar wat steeds daarbij weer frappeert, zijn de gigantische afmetingen van dit 'Slot op den Hoef'.

Nu nog resten de funderingen - in de jaren dertig van de vorige eeuw uitgegraven, opgemetseld en weer door een gracht omgeven - van het grote kasteel. Met de nabijgelegen Slotkapel, spreken de kasteelrestanten nog altijd tot de verbeelding. En terecht; hier heeft zich een belangrijk deel van de Nederlandse èn regionale geschiedenis afgespeeld.

Arnold Burger geeft in dit boek, dat voorzien is van vele unieke illustraties uit diverse collecties, zijn visie op de bouwgeschiedenis van wat eens het 'Kasteel van Egmond' was. Hij doet dit aan de hand van eigen onderzoekingen en op basis van wat anderen hierover te zeggen hebben. Verscheidene tekeningen van zijn hand laten de door hem gedachte reconstructie zien van het verdwenen slot. Hij komt daarbij tot belangrijke conclusies.
Ook van de Slotkapel worden verschillende interessante bijzonderheden vermeld.
'Het Kasteel van Egmond' biedt een boeiende blik op hetgeen Egmond eens machtig maakte.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina