Jaarboek voor
Middeleeuwse Geschiedenis

4 - 2001

Diverse auteurs

300 Blz., ISBN 90 6550 657 8     
Uitgeverij Verloren BV, 2002     


Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, dat sinds 1998 verschijnt, wil een boven-regionaal forum bieden voor bijdragen over de geschiedenis van de Nederlanden. Het richt zich op de klassieke onderdelen van de middeleeuwse geschiedenis en haar hulpwetenschappen, met de nadruk op politieke, institutionele en sociaal-economische geschiedenis, maar ook artikelen op rechtshistorisch, historisch-geografisch en archeologisch terrein worden opgenomen. De redactie bestaat uit Bas van Bavel (Universiteit Utrecht), Arnoud-Jan Bijsterveld (Katholieke Universiteit Brabant), Antheun Janse (Universiteit Leiden), Hans Mol (Fryske Akademy), Erik Thoen (Univeristeit Gent), Paul Trio (Universiteit Leuven/Kortrijk).

Inhoudsopgave:

 • Gerard H.A. Venner
  Is het zegel van Florbert, ´bisschop van Maastricht´ (727-738/738) het oudst bekende bischoppelijke zegel in West-Europa?
  Een vergelijkend onderzoek naar bisschoppelijke zegels in de volle Middeleeuwen.
 • Marijke Carasso-Kok
  Cunera van Rhenen tussen legende en werkelijkheid.
  Historische elementen en receptie van een Noord-Nederlands heiligenleven
 • Véronique Lambert
  Methodologische beschouwingen bij het onderzoek naar de concepten ´natie´, ´nationalisme´ en ´nationale identiteit´ in de Middeleeuwen.
 • J.A. Mol
  Friese krijgers en de kruistochten
 • Walter Simons en Paul Trio
  Begijnen, begarden en tertiarissen in het middeleeuwse Ieper.
 • C.M. Cappon en H. van Engen
  Stad door stadsrecht? De betekenis van de stadsrechtverlening voor de stadjes Goedereede (1312), Brielle (1330 en 1343), Geervliet (1381) en Brouwershaven (1403).
 • Peter Stabiel
  De gewenste vreemdeling
  Italiaanse kooplieden en stedelijke maatschappij in het laat-middeleeuwse Brugge.
 • Job Weststrate
  Laat-veertiende-eeuwse Gelders riviertolrekeningen als bron voor economisch-historisch onderzoek
 • Anke Greve
  Die Bedeutung der Brügger Hosteliers für hansische Kaufleute im 14. und 15. Jahrhundert.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina