De Hervormde Kerk te Warmond

P.A.B. Bakkers

30 Blz., ISBN onbekend     
Uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Warmond, Eerste editie 1987, 2008     


Ieder dorp heeft zijn eigen historie. Daarin neemt de kerk bijna steeds een belangrijke plaats in. Bezoekers van de Hervormde Kerk te Warmond, tegenwoordig de kerk van de Protestantse Gemeente te Warmond, vermoeden over het algemeen weinig van de rijke historie die schuil gaat achter thans nog zichtbare zaken.
Bestudering van archiefstukken bracht allerlei interessante feiten aan het licht over het huidige en het vroegere kerkgebouw, over het orgel, het avondmaalszilver en tal van andere bij de kerk behorende zaken.
Deze en andere gegevens, welke genomen zijn uit eerder verschenen publicaties over de historie van Warmond, vormen, zonder volledig te zijn, een verhaal dat ik graag onder de aandacht van iedere geïnteresseerde kerkbezoeker breng.
P.A.B. Bakkers, Warmond, 2008.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van het boek)     


Terug naar de vorige pagina