Heiloo

voor en na Willibrord

Eindredactie Th.P.M. van der Fluit

279 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van de gemeente Heiloo, 1995     


Heiloo en Willibrord zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel namen herinneren hieraan, zoals de Willibrordsput, de Willibrorduskerk, de Willibrordusweg en het Psychiatrisch Centrum Willibrord.
De Angelsaksische zendeling Willibrord heeft de bevolking van deze streken gekerstend en vermoedelijk een kerk gesticht op de plaats van het huidige Witte Kerkje. In 1995 is het 1300 jaar geleden, dat Willibrord door paus Sergius tot aartsbisschop der Friezen werd gewijd. Voor het gemeentebestuur vormde deze historische gebeurtenis de aanleiding om een boek over de geschiedenis van Heiloo te laten verschijnen. Een twintigtal schrijvers heeft hieraan meegewerkt, waaronder de uit vijf leden bestaande redactiecommissie. In 23 hoofdstukken schetsen zij de boeiende geschiedenis van Heiloo, van de prehistorie tot de tegenwoordige tijd.
Heiloo voor en na Willibrord berust op gedegen onderzoek en is geschreven voor een breed publiek. Het bevat ruim tweehonderd afbeeldingen, waarvan de helft in kleur.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina