Heiloo

Door de jaren heen

Henk Oostendorp

207 Blz., ISBN 90 75312 01 6     
Uitgeverij Uitkijkpost, 1994     


'Heiloo door de jaren heen' beschrijft in een aantal hoofdstukken steeds een bepaald aspect van de Heilooër geschiedenis. Uniek daarbij is het onderdeel 'Openbaar bestuur', waarin de auteur naast een algemeen bedoelde inleiding ook een beschrijving geeft van ondermeer alle burgemeesters en gemeentesecretarissen van Heiloo sinds de invoering van de gemeentewet in 1851. In de bijlage zijn tevens alle raadsleden en wethouders vermeld: een uniek overzicht.

Andere locale ontwikkelingen, die worden geschetst, zijn onder andere die van het onderwijs en het openbaar vervoer. In geval van het eerste is het de nauwkeurige aard van de auteur die voor de dag komt: alle scholen die in Heiloo staan en hebben gestaan komen aan bod. Bij het tweede wordt de denkbeeldige reis tussen Heiloo en omringende plaatsen gemaakt per diligence, tram, trein en bus.

Na deze algemene onderwerpen richt Henk Oostendorp zich op bepaalde delen van de gemeente Heiloo. De Witte Kerk en haar omgeving, waar het immer gonst van de activiteiten inzake winkelhof 't Loo, bijvoorbeeld, maar ook de Willibrorduskerk aan de Westerweg en de omliggende gebouwen van vroeger en nu. Opmerkelijke gebouwen worden verder in een apart hoofdstuk beschreven: van het huis Nijenburg tot het niet meer bestaande mannenklooster De Blinken op de grens met Alkmaar.

Een korte caleidoscoop, met daarin ondermeer een summier gehouden beschrijving van Willibrord, wiens naam zo vaak voorkomt in Heiloo, vormt het slot van het boek. In 1995 wil de gemeente Heiloo gedenken dat 1300 jaar eerder Willibrord een kerk stichtte in de gemeente op de plaats van de huidige Witte Kerk. De uitgave van 'Heiloo door de jaren heen' is een uitstekende opwarmer voor dit jubileumjaar, waarin op vele fronten de historie van Heiloo voor het voetlicht gehaald zal worden.

Henk Oostendorp werd in 1923 geboren in Schagen en woont sinds 1946 in Heiloo. Naast zijn bijna 40-jarig dienstverband bij de Nederlandsche Bank vond hij tijd om op verschillende fronten te zijn in de Heilooër samenleving. Zo was hij lid van de gemeenteraad (1959-1962), voorzitter van de oudercommissies van de Nicolaas Beetsschool en de Vondelschool, jeugdsecretaris van SV De Foresters en mede-oprichter en voorzitter van de Vereniging Oud Heiloo. In 1987 publiceerde Henk Oostendorp zijn eerste boek over zijn woonplaats: 'Heiloo, geschiedenis en verklaring van de straatnamen', waarvan inmiddels zo'n 4000 exemplaren werden verkocht.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflappen van het boek)     


Terug naar de vorige pagina