Heemskerk

Onderweg van verleden naar heden

Mr. J.W. Groesbeek

224 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van de Gemeente Heemskerk, 1978     


Wij leven in een tijd waarin veel- en ook jonge - mensen niet meer zo klakkeloos tevreden zijn met allerlei verworvenheden van onze welvaartsmaatschappij. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat met de regelmaat van de klok boekjes met oude prentbriefkaarten e.d. van uiteenlopende gemeenten verschijnen.
Er is weer volop belangstelling voor het oude, dat dikwijls zo ongekunsteld en zo romantisch op ons overkomt. Ik geloof, dat dit een gelukkige tendens is, want het mooie uit alle tijden en culturen is waard om bekeken te worden.
Zo is het naar mijn stellige overtuiging een verheugend feit, dat nu het boek: "Heemskerk, onderweg van verleden naar heden", waartoe mijn ambtsvoorganger de eerste stoot gaf, het licht mag zien. Nog nooit eerder is er immers in één omvangrijk boekwerk zó specifiek en zó uitgebreid aandacht geschonken aan de historie van Heemskerk. Bovendien is het een felicitatie waard, dat dit boek geschreven kon worden door een erkend historicus als de oud-rijksarchivaris Mr. J.W. Goesbeek.
Voor de wijze, waarop hij zich van zijn taak kweet, verdient hij alle lof en dat geldt in evenredige mate voor allen, die hem daarbij behulpzaam zijn geweest. Het boek is er nu en de huidige en vroegere inwoners van Heemskerk kunnen hun hart ophalen aan de historie en allerlei wetenswaardigheden van hun plaats. Ik hoop, dat de lezers er hun plezier aan zullen beleven en met grote belangstelling kennis zullen nemen van het reilen en zeilen van de gemeenschap in Noord-Holland, die wij Heemskerk noemen.
Terugkomende op het begin van dit voorwoord geef ik u wel het advies om het verleden in het algemeen niet te veel te romantiseren, want een straatje met "Zaanse-Schans-achtige" winkeltjes is wel boeiend, maar alleen voor hen, die over een gevulde beurs beschikken. Ik heb zo de indruk, dat oude Heemskerkers dit wel met mij zullen eens zijn.
Voor de lezer, die dat in het oog houdt, zal het lezen van dit boek niet alleen betekenen het verkrijgen van meer kennis over het verleden van Heemskerk, maar kan het eveneens een hulpmiddel zijn om zich te schikken in de tijd en omstandigheden, waarin hij nu leeft.

De burgemeester van Heemskerk, J.H. Kok.


(Bovenstaande tekst komt uit het Voorwoord van het boek)     


Terug naar de vorige pagina