Hart van Hout

Karakterbomen in het Groendomein Wasven

Piet van den Boom, Foto's van Jan R. Vonk

48 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van Groendomein Wasven, 2019     


Het Groendomein Wasven bestaat uit een lappendeken van landschapstypen, door de eeuwen ontstaan. Het domein is gelegen op een dekzandrug tussen de grote en kleine Dommel, de Hooge Heide genaamd. De Hooge Heide bestond uit stuifzand, heide, mastbomen en vennetjes. Het grootste ven, waar de schapen in gewassen werden, heette 't Wasven.

Door de eeuwen heen heeft de mens het landschap gevormd. Op een kruispunt van landwegen ontstond in de 14de eeuw een ontginninshoeve.
De heide werd gecultiveerd.
Aan de rand van het zandlandschap werd de grond ontgonnen en gebruikt als schraal hooiland, een kampontginning genoemd.
Het geriefbos leverde hakhout en landbouwgereedschap voor de boeren. De landwegen vormde zich tot lanen met eiken en beuken.
De hoeve transformeerde tot enerzijds een kasteel met landgoedbos en warande en anderzijds een boerderij met natuurakkers en moestuin.
De oprukkende stad zorgde voor een abrupte begrenzing van het Wasven door de aanleg van een spoorlijn en autoweg.
Dit veelzijdige cultuurlandschap in het Wasven is toch nog goed herkenbaar. Niet in de laatste plaats door de vele karakteristieke bomen, de monumentale dragers van het domein.

Achterin het boekje vind je een kaartje met een wandelroute langs de 24 in dit boekje opgenomen bomen, waaronder de 'Gevlekte Zuiderling' Plataan.


(Bovenstaande tekst komt van het voorwoord in het boekje)     

Het boekje is te koop bij de Wasven boerderij voor 9 euro.


Terug naar de vorige pagina