De Grote Kerk in Almelo

drs. O. Mulder, H.J. Brilman, J.G. Dubbink, dr. E. Jans, drs. Z.G.M. Kolks, J. van Kooij, mr. A.F.L. Graaf van Rechteren Limpurg

112 Blz., ISBN 90 9003918 X     
Uitgave Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Almelo, 1990     


Wie Almelo binnen komt wordt getroffen door de groepering van het huidige winkelcentrum en congresgebouw met schouwburg rond een historische kern, die begrensd wordt door de Van Rechteren Limpurgsingel, de Hofstraat, Kolkje, Doelenstraat en Gravenallee.

Centraal ligt tussen Huize Almelo en het winkelcentrum rond de Grotestraat het Kerkplein. De Grote Kerk vormt het middelpunt, dat de moeite waard is nader verkend te worden.

In deze historische beschrijving worden verschillende aspecten belicht. Steeds wordt het kader aangereikt door de rijke geschiedenis, waarin de binding van kasteel en kerk bepalend is. Dat geldt overigens ook voor de gehele ontwikkeling van Almelo als stad.

De Grote Kerk met het kasteel vormde het beginpunt van de stadsontwikkeling in 1236. De bouw van de kerk in de huidige vorm in 1738 gaf Almelo aanzien.

Dit boek wil voorzien in een behoefte om de geschiedenis te beschrijven van de Grote Kerk als kerkelijk en cultuurhistorisch middelpunt van het historische hart van Almelo, ondermeer

  • het gebouw bezien door de kunsthistoricus, die zich toelegt op de documentatie van Twentse kerken,
  • de relaties tussen stad en kerk door een journalist, die het spanningsveld tussen beide jarenlang op de voet volgt,
  • de relaties tussen het kasteel en de kerk door de huidige grafelijke bewoner en beheerder van Huize Almelo,
  • de ontwikkeling van het kerkelijk en het maatschappelijk leven door een kunsthistoricus en kenner van de streekcultuur,
  • de kerkelijke ontwikkeling en de inrichting van de kerk en haar culturele betekenis door de predikant van de Grote Kerk,
  • de diaconale zorg voor begraven, armen, ouderen en zieken, die medebepalend is voor de huidige maatschappelijke ontwikkeling, door een diaken/historicus,
  • de kerkmuzikale ontwikkeling aan de hand van de diverse orgels door een kenner op dit terrein, die jarenlange ervaring heeft als organist in de Grote Kerk.


In de op zichzelf staande bijdragen ontstaat een totaalbeeld, dat versterkt wordt door een keur aan foto's en ander documentatiemateriaal.
Er is gestreefd om de documentaire waarde van het boek van hoge kwaliteit te doen zijn.
Het is een boek om ter hand te nemen om te lezen en te kijken.

In elke bijdrage blijkt dat enkele opvallende momenten, die daarom verschillend worden belicht, van beslissend belang geweest zijn in de ontwikkeling van de kerk, het kasteel en de stad Almelo.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     


Terug naar de vorige pagina