De Grote kerk doet weer dienst

Uitgave ter gelegenheid van de gereedkoming
van de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg

S. Broekhuizen, A. Korpelshoek, J. Leeuwenburg,
H.P. den Haan, S. Leenheer, D. Leeuwenburg, P. Wolthaas

63 Blz., ISBN onbekend     
Uitgeverij , 1981     


Graag voldoe ik aan het verzoek van de Restauratie Commisie een voorwoord te schrijven in dit mooie boekje, dat u wordt aangeboden als herinnering aan de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg. Het is met vreugde en dankbaarheid dat ik dit doe.
Vreugde, omdat we na vele maanden de kerk weer in gebruik mogen nemen.
Grote dankbaarheid aan u allen die ons zo trouw gesteund hebben bij de vele akties, die we hiervoor gehouden hebben. Zonder uw grote financiële steun was dit niet mogelijk geweest. En niet alleen u, als onze Hervormde gemeente, maar ook vele anderen uit Rijnsburg hebben hieraan meegeholpen.
De Restauratie Commissie kan met grote voldoening terugzien op haar werk. Zij heeft moeite noch kosten gespaard om deze kerk in haar oude stijl te restaureren.
Het was een hele opgave, het heeft lang geduurd en er waren tegenvallers.
Maar het is de moeite wel waard geweest, het resultaat is heel mooi geworden.


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord van het boek)     


Terug naar de vorige pagina