Het Grote Geschiedenisboek van Kennemerland

Florence Koorn, Menno van der Laan, Ben Speet, Frank van der Wijden, Lieuwe Zoodsma

280 Blz., ISBN 978 90 400 0796 5     
Uitgeverij W Books, 2013     


Kennemerland is van oudsher een aantrekkelijk gebied om te wonen. De duinen en de daarachter liggende strandwallen boden al in prehistorische tijden droge voeten aan de eerste bewoners. De Friezen vestigden zich in de kuststrook en de Romeinen bouwden bij Velsen een fort en een haven. Ziehier het eerste begin van de geschiedenis van Kennemerland.

Op de strandwallen ontstonden steden; Haarlem was de zetel van de graven van Holland. Later bouwden rijken hun buitenplaatsen aan de rand van de duinen. Dit en de rest van het rijke verleden van het Kennemerland is te vinden in dit magistrale boek, dat met recht het 'grote' geschiedenisboek mag heten. Twaalf thematische hoofdstukken die het hele geschiedenisveld omvatten en elk zijn voorzien van een overdaad aan prachtige illustraties.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina