Grenzeloze monumenten
Hondsrug / Hümmling

Op zoek naar de geschiedenis in het landschap

Evert van Ginkel

64 Blz., ISBN 90 73104 22 X     
Archeologische Routes in Nederland 8 Drenthe / Emsland     
Uitgave van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1995     


Fietsroutes met geschiedkundige achtergronden.

Geen tekst op de achterkant van het boekje, geen voorwoord.


(Bovenstaande tekst is geschreven door Martin Roek)     


Terug naar de vorige pagina