Geschiedenis van Smallingerland

Onder redactie van

P. van Schaik en Dr. J.J. Spahr van der Hoek

344 Blz., ISBN 90 70 010 48 8     
Uitgeverij De Tille, 1976     


Deze "Geschiedenis van Smallingerland" is maar ten dele de opvolger van het monumentale boek "Smellingera-land" (van kort na de oorlog), dat sinds jaar en dag is uitverkocht en in bibliotheken meestal uitgeleend.
Het oude boek was een "geakunde". Dat wil zeggen, dat daarin veel aandacht is besteed aan het landschap, de planten en de dieren, uitingen van volksleven, oude kerken, enz. - naast veel "oude" geschiedenis.
Het nieuwe boek daarentegen is (hoewel minstens zo populair geschreven en rijk geïllustreerd) meer een zuivere geschiedenis-uitgave en wel met de nadruk op de 19de en 20ste eeuw.
De tijd vóórdien is echter niet vergeten, evenmin als de sfeer van de dorpen en achteraf-oorden, zoals die bepaald werd door de mens in allerlei rollen - van grietman tot kermisgast - in de wisselende omstandigheden van duistere en heldere historie op 12653 ha van de grote wereld.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     


Terug naar de vorige pagina