Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout

(Duinlustpark, Bloemendaal-dorp, Overveen, Bentveld en Vogelenzang)

Mr. C.W.D. Vrijland e.a.

264 Blz., ISBN 90 6097 047 0     
Uitgeverij Schuyt & Co, 1975     


Onder deze titel zijn de twee oudere boekjes: Wilson, Beknopte geschiedenis van Bloemendaal en Sterck-Proot, Geschiedenis van Aerdenhout nu in één nieuw boek samengevoegd door de uitmuntende bewerking van mr. C.W.D. Vrijland, bekend door zijn historische publikaties over een aantal buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland.
Deze streek met zijn grote variatie aan duin-, bos- en weidegronden heeft al in het verre verleden aantrekkingskracht uitgeoefend op ieder die rust en verpozing zocht. De Graven van Holland, grondvesters van de grote landgoederen met hun kastelen en hofsteden, later de rijke kooplieden uit Haarlem en Amsterdam, de forensen uit de eerste helft van deze eeuw en de kampeerders en dagjesmensen van nu vinden hier in dit rijke natuurschoon weer levensmoed.
Behalve als recreatie- en woongebied nu, is van oudsher de tuinbouw van flinke betekenis geweest. De linnen-, garen- en kleerblekerijen zijn gedurende een paar eeuwen een belangrijk middel van bestaan geweest, later werd de bloembollenteelt, vooral in het gebied ten zuiden van beide plaatsen, een interessante economische bedrijvigheid.
Veel letterkundigen en beeldende kunstenaars woonden kortere of langere tijd in deze omgeving en zij maakten in hun gedichten of beschrijvingen, in hun schilderijen of tekeningen Zuid-Kennemerland in ruime kring bekend en geliefd.
In de vaderlandse geschiedenis hebben Bloemendaal en Aerdenhout geen rol van enige betekenis gespeeld. Er was weinig over de plaatsen in geschriften vastgelegd, dat voor de doorsnee-inwoner toegankelijk was. Het is daarom zo verheugend, dat dit boek over het ontstaan en de ontwikkeling van Bloemendaal, Aerdenhout en aangrenzende dorpen de belangstellenden in deze locale gechiedenis de nodige plezierige informatie verschaft en door de ruim 70 illustraties ook in beeld het verleden doet herleven.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     


Terug naar de vorige pagina