Gelders Sagenboek

J.R.W. Sinninghe

218 Blz., ISBN 90 03 90990 3     
Uitgeverij W.J. Thieme & Cie, 1975     


De Gelderse Sagen hebben reeds vroeg de aandacht getrokken van hen die praehistorische opgravingen verrichtten in de verschillende delen van de provincie. In latere tijden werden sagen verzameld door hen die getroffen waren door de schoonheid der volksvertelling, in tijdschriften, almanakken en plaatsbeschrijvingen vastgelegd. Dat de sage in alle delen van Gelderland nog levend is, getuigen de aantekening die de medewerkers van het bureua van de volkskunde commissie van de nederlandse akademie van wetenschappen te Amsterdam op hun vragenlijst vermelden. In dit prachtig geïllustreerd boek met silhouetten van H.D. Voss, vindt men veel sagen die uit de volksmond werden opgetekend. Een boek dat iedere sagenliefhebber en Gelderland-kenner met vreugde zal ontvangen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina