Geheimen in het Vechtdal

Geheimnisse im Vechtetal

verzameld door Girbe Buist

88 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van de Stichting Kunst en Cultuur Overijssel, 2000     

Het Overijsselse en Duitse Vechtdal is rijk aan monumenten zoals landhuizen, kerken, musea en cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke gebieden. Het cultuurhistorische en toeristische belang van dit erfgoed wordt via diverse publicaties en evenementen onder de aandacht gebracht. Tot nu toe hebben hierbij vooral grote monumenten als kerken, molens en kastelen centraal gestaan. Het Vechtdal is echter ook rijk aan vele kleine monumenten zoals bijzondere grafstenen, gevelstenen en straatmeubilair. Hoewel deze monumentjes soms een uniek karakter dragen, zijn zij vaak zelfs bij de eigen bevolking onbekend. De publicatie "Geheimen van het Vechtdal" vraagt aandacht voor juist deze minder bekende monumenten met een interessante achtergrond.

    

Das Tal der Vechte, teils in Deutschland, teils in der niederländischen Provinz Overijssel gelegen, ist reich an geschichtsträchtigen Denkmälern, wie z.B. Landhäuser, Kirchen, Museen und kulturhistorisch wertvolle landschaftliche Gebiete. Die kulturhistorischen und touristischen Reize dieses Erbes sind bereits Therna vieler Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Bisang haben dabei vor allem große Denkmäler wie Kirchen, Mühlen und Schlösser im Mittelpunkt gestanden. Dabei bietet das Vechtetal auch eine Vielzahl kleinerer Denkmäler, wie z.B. besondere Grabsteine, Fassadensteine und Straßenmobilar. Obwohl diese kleinen Denkmäler oft einen einzigartigen Charakter haben, sind sie oft sogar der einheimischen Bevölkerung unbekannt. Das Buch "Geheimnisse im Vechtetals" widmet sich diesen weniger bekannten, aber desto sehenswerteren Denkmälern und beschreibt ihren interessanten Hintergrund.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina