Hier vloekt men niet,

Facebook ziet alles

Sociale netwerken ontrafeld

Rob Heyman, Annet Daems, Dorien Baelden, Jo Pierson
Voorwoord: Dominique Deckmyn

149 Blz., ISBN 978 90 6306 647 5     
Uitgeverij Davidsfonds, 2013     


Nooit eerder deelden één miljard mensen, waaronder vijf miljoen Belgen, meer informatie met elkaar dan op sociale netwerksites. Populaire sites zoals Facebook hebben de spreekwoordelijke muren tussen vrienden, buren, kennissen en zelfs onbekenden neergehaald. Online vrienden delen allerhande persoonlijke informatie zoals hobby's, burgerlijke staat, seksuele oriëntatie, politieke ideologie, en foto's. Sociaalnetwerksites vervullen hierdoor een belangrijke sociale functie in onze samenleving. Delen lijkt belangrijker dan privacy: delen is leuk, delen is hip en iedereen kijkt mee.

Maar is al dat delen wel zo onschuldig als het lijkt? Dit boek werpt een licht op wat overheid, sociaalnetwerksites, andere gebruikers en bedrijven kunnen doen met de schat aan (persoonlijke) informatie die gebruikers online zetten. Na het lezen van dit boek logt u waarschijnlijk niet voor altijd uit, maar heeft u wel een beter inzicht in de mogelijke privacy-gerelateerde risico's die u op sociaalnetwerksites loopt surft u waakzamer en weerbaarder.

Met bijdragen van Dorien Baelden, Annet Daems, Rob Heyman, Mathias Vermeulen, Eva Lievens, Ralf De Wolf, Jo Pierson en Dominique Deckmyn, alle onderzoekers op het terrein van sociale media.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina