Esdonk

De Geschiedenis van een kapelgehucht

Peter van den Elsen

80 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave Heemkundekring "De Kommanderij Gemert", 1981     


Vaak vragen bedevaartgangers, bezoekers en buurtbewoners zich af: "Hoe aawt is dî kapèlleke naw?" of "Wôrum òffert men naw spejkers?"
Op deze vragen, naast vele anderen, wordt in dit boekje een antwoord gegeven. In twee hoofdstukken wordt nader ingegaan op de geschiedenis en bezienswaardigheid van de kapel.
Zoals de titel al aangeeft vind men daarnaast een beschrijving van de nederzettingsgeschiedenis van het gehucht Esdonk, beginnend in 1364. Esdonk heeft een rijke geschiedenis en is in de 19de eeuw één van de belangrijkste gehuchten van Gemert.

Voor sommige hoofdstukken was eigenlijk nader onderzoek noodzakelijk geweest en wellicht dat er ook een betere indeling denkbaar was, maar desalniettemin hoop ik dat het een lezenswaardig boekje is geworden.
In het laatste hoofdstuk laten we de bewoners zelf aan het woord, natuurlijk in het "Ezzings", het Gemertse boerendialect met invloeden van Erp en vooral Boekel. Hiervoor werd gekozen omdat de verhalen anders veel van hun charme zouden verliezen, ondanks het feit dat het voor sommige lezers extra moeilijkheden oplevert.

Achterin is de kadasterkaart van 1832 met toponiemen ingesloten. Het is raadzaam deze kaart tijdens het lezen te raadplegen. Tot slot spreek ik de wens uit, dat dit boekje er mede toe zal bijdragen dat de kapel spoedig gerestaureerd en verfraaid kan worden, zodat ze nog tot in lengte van dagen het Esdonkse landschap kan blijven sieren.

Peter van den Elsen
Esdonk, juni 1981


(Bovenstaande tekst komt van het Voorwoord in het boek)     


Terug naar de vorige pagina