Erfgoedstrategie voor het Leudal

Naar een gebiedsgerichte ontwikkeling en beheer van cultuurhistorische waarden

E. Rensink en M. Montforts

104 Blz., ISBN 90      
Uitgave van het ROB, 2005     


Het voorliggende rapport is opgesteld om richting te geven aan het cultuurhistorisch landschapsbeheer van het Leudal (Midden-Limburg). Daarmee wordt invulling gegeven aan de behoefte van de beheerders, vooral Staatsbosbeheer (SBB), maar ook gemeenten en particuliere eigenaren, om verantwoorde keuzen te kunnen maken, daar waar schaarste aan middelen het vaak moeilijk maakt om voldoende aan de eisen voor een dergelijk beheer tegemoet te komen. Het blijkt dat het Leudal een indrukwekkende geschiedenis kent, niet als gevolg van de aanwezigheid van grote tot de verbeelding sprekende restanten uit de historie van het gebied, maar veel meer uit de talrijke archeologische vindplaatsen uit de prehistorie, de vele historisch-geografische elementen die nog zichtbaar zijn, de dynamische geschiedenis van de streek waarin het gebied ligt, en de zo markante relatie met de nog gave, dus ongestoorde bodems en geomorfologie van het natuurgebied. Het is juist de samenhang van al deze verschijnselen die het gebied zo interessant maakt. De samenhang maakt het mogelijk dat de bezoeker de geschiedenis van het gebied als het ware kan lezen aan de sporen uit het verleden.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van het boek)     

Dit boek is online te lezen of te downloaden van: Yumpu.com


Terug naar de vorige pagina