Drentse Onmensen

Voornaeme Historische Saeken van Staet en Oorlogh

Trentones inhumanae

Hans Westerman

399 Blz., ISBN 978 94 6206 178 1     
Uitgeverij Boekscout, 2012     


"Van de historie valt veel te leren. Helaas is vaderlandse geschiedenis in het hedendaagse onderwijs een ondergeschoven kindje. Laat staan dat er ruimte is voor het verleden van de eigen streek. Ik zou bijna wensen dat dit interessante boek door scholen in onze provincie wordt opgenomen in het lesmateriaal. Voor nieuwsgierige mensen is het in ieder geval een aanrader."
- Jacques Tichelaar, Commissaris van de koningin in de provincie Drenthe

Drentse onmensen. Een geuzennaam. Zo betitelde een kerkelijke kroniek de Drentse boeren, die in 1227 in de Slag bij Ane het machtige ridderleger van de bisschop van Utrecht in de pan hakten. Een boek waarin vele historische feiten de revue passeren. Waarin uitgebreid wordt ingegaan op de poging van een Heer van Ruinen om de Landschap Drenthe op te lichten, een predikant uit Odoorn verdacht wordt van uitlokking tot het plegen van sodomistische handelingen, waarin de praktijk van het radbraken wordt uitgelegd en waarin gewag wordt gemaakt van ophanging, geseling en 'aan de kaakstelling' op een executieplaats in zuid-west Drenthe.

Hans Westerman (1947, Rotterdam), sinds ruim 10 jaar woonachtig in Ruinen (Dr) is een zeer betrokken kerkenraadslid (diaken) bij de Protestantse gemeente in Ruinen. Als gids en rondleider in de vele eeuwen oude Mariakerk, de vroegere kloosterkerk van het eerste klooster in Drenthe, heeft hij zich toegespitst op de enorme historie van Drenthe in het algemeen en klooster en kerk in de voormalige Heerlijkheid Ruinen in het bijzonder. In Drentse onmensen laat hij ons delen in zijn passie. Reeds eerder van zijn hand verschenen: De Jodenvervolging, joodse families in Ruinen, ISBN 9789462061781/Boekscout.nl


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina