De Dom van Utrecht

Symboliek in steen

J.B.A. Terlingen  &  G.M.J. Engelbregt

112 Blz., ISBN 90 5345 241 9     
Uitgeverij Matrijs, 2004     


Wat maakt de Utrechtse Dom zo bijzonder? Een van de antwoorden hierop is dat de Dom voor onze streken een opmerkelijk vroeg gotisch gebouw is. Bijzonder aan de geschiedenis van de Dom is dat hij in de zomer van 1674 een orkaan overleefde, ook al werd hierdoor wel het schip verwoest. Verder is ook een aantal bouwhistorische elementen uniek. In deze publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Dom en op de symbolische betekenis van zowel het exterieur als het interieur. Daarbij staan de auteurs ook stil bij de invloed van de Franse Gotiek en vergelijken zij de Dom met de kathedralen van Amiens en Keulen. Het geheel wordt ingeleid met een wandeling door de stad waarbij de Dom vanuit verschillende perspectieven wordt besproken.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina