Dionysius de Areopagiet

Verzamelde werken

Vertaling Michiel ter Horst
met bijdragen van Andrew Louth, Ben Schomakers, Christine Gruwez, Jaap Sijmons

495 Blz., ISBN 978 90 6038 6910     
Uitgeverij Christofor, 2019     

  • Over de hemelse hiërarchie
  • Over de kerkelijke hiërarchie
  • Over goddelijke namen
  • Over mystieke theologie
  • Verscheidene brieven

De raadselachtige Dionysius (we weten niet wie hij was, zelfs niet waar en wanneer hij leefde) heeft de fascinerende poging ondernomen de filosofie van het neoplatonisme en de theologie van christelijke traditie tot een eenheid te smeden. Vanaf de zesde eeuw is zijn denken alomaanwezig in Oost en West. Het beïnvloed filosofie en theologie, maar weerspiegelt zich ook in de ikonografie en in de architectuur, de beelden en de liturgie van de kerken.
Zijn hele oevre staat in het teken van het ene verlangen, God te kennen. Daarbij beroept Dionysius zich op beelden en begrippen die hij uiteindelijk opgeeeft. Woorden loslaten, begrippen ontkennen, daar boven uitgaan, is de weg die hij bepleit. Een weg van concentratie, meditatie, innerlijkheid en transcendentie.
Ook uit de moderne theologie, filosofie en kunst is zijn diepste inzicht niet weg te denken. Dionysius, die in zijn verbeelding de leerling van Paulus is, richt zich op 'de onbekende God' en neemt zijn lezers in een prachtig intellectueel ritme mee naar de sfeer 'waarover het beter is te zwijgen'.

Eerste volledige Nederlandse vertaling.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina