Broek en Waterland

Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811

Redactie Loek Zoon

224 Blz., ISBN 978 90 8704 8099     
Uitgeverij Verloren, 2019     


Dit boek vertelt de boeiende geschiedenis van Broek in Waterland en de regio Waterland. Het verhaal begint in 1282, als graaf Floris V de heerlijkheid Waterland in handen krijgt van Jan Persijn, en eindigt in 1811 met het bezoek van keizer Napoleon aan het pittoreske Broek. In een aantal case studies wordt gekeken naar de manieren waarop Broek en de omliggende Waterlandse dorpen en steden samenwerkten op politiek, economisch, waterstaatkundig en militair gebied. Het ging hierbij vooral om ad hoc bondgenootschappen, al was de Unie van Waterland een structureel samenwerkingsverband van de zes Waterlandse hoofddorpen. Aanleiding om de krachten te bundelen, kon zijn: de baljuw die meer macht naar zich toe wilde trekken, de rivaliteit met de economische grootmacht Amsterdam, de droogmaking van het Buiksloter-, Broeker- en Belmermeer, of de oorlogsdreiging tijdens de beginjaren van de Opstand en in het Rampjaar 1672.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina