Bedevaartboekje van Esdonk

Met de geschiedenis van de Maria Magdalenakapel

Peter van de Elsen

64 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van de Stichting Esdonks Kapelleke, 1988     


In 1981 zag Stichting Esdonks Kapelleke het levenslicht. De Stichting stelde zich toen als eerste doel de kapel te restaureren. Na een succesvolle Esdonkse markt kon de restauratie in 1983 afgerond worden. Maar dit was alleen mogelijk doordat de Esdonkenaren zelf de handen uit de mouwen hadden gestoken en een groot gedeelte van de restauratiewerkzaamheden zelf ter hand hadden genomen.
Sinds die tijd houdt de Stichting zich vooral met het beheer en het onderhoud van de kapel bezig. Gezien het resultaat doet ze dat met verve. Dit zou niet mogelijk zijn als ze daarbij de steun moest ontberen van enthousiaste buurtbewoners. Maar men heeft loon naar werken. Niet alleen ziet de kapel er altijd keurig uit, ze kent bovendien een enorme belangstelling. Naar schatting komer er jaarlijks meer dan tienduizend mensen naar de Esdonkse kapel.
Ter gelegenheid van de Esdonkse markt verscheen het boekje: 'Esdonk, de geschiedenis van een kapelgehucht'.  De eerste druk van 1000 exemplaren was na een week uitverkocht. Na drie maanden was ook de tweede druk niet meer verkrijgbaar. Maar de vraag naar het boekje bleef. Vooral mensen die iets meer van de geschiedenis van de kapel wilden weten, deden op het Stichtingsbestuur een beroep het boekje te herdrukken. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft de Stichting mij gevraagd een boekje te schrijven dat alleen de kapel tot onderwerp heeft, zodat de drukkosten laag gehouden konden worden. Dit bedevaartboekje is het resultaat.
Ik hoop dat zowel de bedevaartganger als de toerist in het boekje naast een aangename verpozing ook de antwoorden kan vinden, waarnaar men op zoek was. In een uitvoerige inhoudsopgave kan de lezer zien wat er in het boekje ter sprake komt.
Tot slot een woord van dank aan het Stichtingsbestuur en aan Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' en in het bijzonder aan Wim Vos voor het corrigeren van het manuscript.
                                                               Peter van de Elsen


(Bovenstaande tekst komt van het 'Woord vooraf' in het boek)     


Terug naar de vorige pagina