Barger-Oosterveld
'van Barnar tot Barnar´

Ontstaan en ontwikkeling van een dorp

Cor Siekman en Johnny Ameln

256 Blz., ISBN 978 90 831133 0 2     
Uitgave in eigen beheer, zie boek-Barger-Oosterveld.nl, 2020     


De Hondsrug liep vroeger uit in het Bourtanger moeras. Daar op de heuvels lag volgens de sage een stad: 'Barnar'. Of ze echt bestaan heeft, is de vraag, maar het is zeker dat hier al in de prehistorie mensen woonden. Zie de hunebedden en de vele archeologische vondsten.

Het was echter een woest en onvruchtbaar gebied, waar weinig nuttigs mee te beginnen was. Over menselijke activiteit tussen het verre verleden en recentere tijden is niets bekend. Pas vanaf de Middeleeuwen weten we weer iets. Toen was de grond enige eeuwen lang collectief bezit van de boeren van Noord- en Zuidbarge. Zij weidden er hun vee en noemden de streek: 'het Oosterveld'.

Halverwege de 19e eeuw bereikte de vervening dit deel van het land. Dat gaf werkgelegenheid en dat werk lokte bewoners. Op de zanderige heide van het Oosterveld duurde het wat langer dan in de omgeving, maar zelfs daar vestigden zich rond 1865 enkele boerengezinne. Dat was de geboorte van het dorp Barger-Oosterveld.

Dit boek beschrijft in chronologische volgorde de eerste honderd jaar van het bestaan van dat dorp. Of het nu veenarbeiders waren of boeren: de opkomst van de vervening gaf de inwoners welvarendheid. Toen het veen echter 'op' raakte en het bovendien verdrongen werd door andere brandstoffen, kreeg Zuidoost-Drenthe het zwaar te verduren. Zeker toen daar ook nog eens twee wereldoorlogen en een economische wereldcrisis achteraan kwamen. Pas rond de jaren vijftig van de 20e eeuw begon Barger-Oosterveld weer enigszins tot bloei te komen. Het symbool van de wederopstanding was de eerste nieuwbouwwijk die verrees: 'Barnar'.

Daarmee eindigt dit boek. Een boek over de bijzondere geschiedenis van een bijzonder dorp: op de grens van zand en veen. Mogen de vele anekdotes, foto's en geografische kaarten de tekst ondersteunen en deze uitgave extra aantrekkelijk maken om van voor naar achteren (of andersom) door te bladeren. Niet alleen voor de geboren Oostervelder, maar voor iedereen die belangstelling heeft voor de regionale geschiedenis van Zuidoost-Drenthe.

'Veul lees- en veural kiekvreugde!'


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina