Een Ambacht aan de Rijnmond

Valkenburg en Katwijk in de Middeleeuwen

Dik Parlevliet

116 Blz., ISBN 978 94 6398 1309     
Uitgegeven door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland, 2019     


In 'Een ambacht aan de Rijnmond' presenteert Dik Parlevliet de synthese van bijna dertig jaar historisch en geografisch onderzoek naar het ambacht Valkenburg, zoals Katwijk en Valkenburg in de middeleeuwen samen genoemd werden. Aan de hand van zijn reeds in delen verschenen 'Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg', de bestaande vakliteratuur, herziene gegevens betreffende de hof Valkenburg en ten slotte nieuwe archeologische en geologische gegevens, trekt Parlevliet nieuwe conclusies over Katwijk en Valkenburg in de middeleeuwen.

Het boek is geschreven voor een breed publiek: Katwijkers die meer willen weten over de vroege geschiedenis van hun woonplaats, voor lokale historici die het onderzoek willen voortzetten en Hollandse historici met interesse in vroegmiddeleeuwse onderwerpen aan de Rijnmond, waarbij een zekere voorkennis verwacht wordt.

De historische atlassen en kaarten die ten grondslag aan dit boek liggen, zijn vrij te downloaden van www.historievankatwijk.nl/atlas


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Een iets kortere uitgaven van dit boek is ook te downloaden van: RijnlandGeschiedenis.nl


Terug naar de vorige pagina