Holland - Historisch Tijdschrift

Thema nummer: Adel in Holland

www.TijdschriftHolland.nl

Nummer 3, 34e jaargang 2002

In dit tijdschrift verscheen van Menno Dijkstra & Jan de Koning het artikel:
"Zeldzaam van aard, edel in bedoeling en gepast van uitvoering?
Een archeologisch perspectief op de Hollandse huldtonelen
"

Langs de Rijksstraatweg in Heemskerk ligt verscholen tussen het geboomte een bijna vergeten maar intrigerend monument in de vorm van een heuveltje met een gedenknaald, dat bekend staat als de 'Schepelenberg' of het 'Huldtoneel'. Op deze locatie huldigde de plattelandsbevolking van Kennemerland in de Middeleeuwen na een machtswisseling de nieuwe Hollandse graaf. Een reeds in de 19de eeuw uitgevoerde kleine archeologische opgraving wees op de mogelijkheid dat de Schepelenberg niet zomaar een plaats was, maar een oude grafheuvel. Dit gegeven geeft aanleiding voor een hypothese over de oorspronkelijke locatie van de huldigingsplaats te Katwijk, waar de plattelanders van het Rijnland hulde brachten. Hier lag namelijk een grafveld met enkele bijzondere graven, die ons wellicht een stapje dichterbij de vroegmiddeleeuwse 'adellijke' wereld kunnen brengen.

Het betreffende artikel in dit tijdschrift is gratis online te lezen of te downloaden via:


Terug naar de vorige pagina