De Abdij van Rijnsburg

Opgravingen in 1960/61 en 1963/64 (Voorlopige mededeling)

W. Glasbergen & H.H. van Regteren Altena

16 Blz., ISBN onbekend     
Overgedrukt uit Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde     
van Leiden en omstreken (Leids Jaarboekje), 1965     


Verslag van het archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Rijnsburg naar het verdwenen abdij van Rijnsburg. Met foto's van gevonden objecten en een plattegrond van de fundamenten van de oude abdij.


Terug naar de vorige pagina