350 Jaar Dorpskerk

De Ned. Hervormde Kerk Te Heemskerk, 1628-1978

H. Alebregtse

75 Blz., ISBN onbekend     
Uitgave van de Hervormde Kerkvoogdij Heemskerk, 1978     


Het is nu 350 jaar geleden dat de Hervormde dorpskerk St. Laurentius in de huidige vorm is herbouwd en wij dachten deze gelegenheid te moeten aangrijpen iets over de historie van onze kerk in de vorm van een boekje te doen verschijnen. Deze uitgave zou echter nooit tot stand zijn gekomen als niet velen pro deo hun medewerking hadden verleend. Een bijzonder woord van dank willen wij richten aan de historicus J.v.d.Linden die de historische gegevens heeft verzameld en geordend.
Wij hopen met deze uitgave een bijdrage te kunnen leveren de interesse voor de historie, waaraan ons land zo rijk is, te vergroten opdat de monumenten die er zijn, voor het nageslacht behouden blijven.

Namens de Hervormde Kerkvoogdij te Heemskerk

H. Alebregtse
Ouderling-kerkvoogd

Heemskerk, 1 juli 1978


(Bovenstaande tekst komt van het Woord vooraf in het boek)     


Terug naar de vorige pagina